Tuatara

Tarkistusmerkkien laskentaohjelmia

Tämän sivun ohjelmilla voidaan laskea niitä tarkisteita, joita etsitään
useimmin dokumentista Tarkistusmerkkien laskentamenetelmiä.
Otsikot ovat linkkejä tarkempiin kuvauksiin.

Ohjelmat eivät toimi koska selaimesi ei tue JavaScriptiä!
Sivu on ladattava uudelleen sen jälkeen kun JavaScriptin käyttö on sallittu.

Tunnisteen muodollinen virheettömyys ei takaa, että tunniste on
todella käytössä, ja kuuluu sille jolle sen väitetään kuuluvan.

Nämä ohjelmat eivät lähetä syöttämiäsi tunnisteita muille koneille.
Ohjelmien kehittämisen avuksi sivun käytöstä kerätään tilastotietoja.
Käyttömukavuuden parantamiseksi tämä sivu tallettaa
tekemäsi asetukset yms. koneellesi, ellet ole sitä estänyt.

Sisältö

Monessa virheilmoituksessa esiintyvä sana "positio" tarkoittaa merkin paikkaa merkkijonossa. Merkkijonot muodostuvat kirjaimista, numeroista ja erikoismerkeistä. Monia erikoismerkkejä nimitetään myös välimerkeiksi. Tässä ohjelmapaketissa positiot numeroidaan vasemmalta oikealle 1:stä alkaen. Esimerkki: Merkkijonossa 647O5729 on O-kirjain positiossa 4 (jossa ehkä pitäisi olla numero 0).

Suomalainen henkilötunnus (HETU)

Syötä henkilötunnus:

Henkilötunnuksen muoto on PPKKVVSNNNT jossa:
 • PPKKVV on syntymäaika.
  • PP = kuukauden päivä, tarvittaessa etunollitettu.
  • KK = kuukauden numero, tarvittaessa etunollitettu.
  • VV = vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.
 • SNNN = Yksilönumero
  • S = vuosiluvun kaksi ensimmäistä numeroa osoittava välimerkki: +, -, U-Y tai A-F
  • NNN = kolminumeroinen luku, tarvittaessa etunollitettu, naisilla parillinen, miehillä pariton.
 • T = tarkiste (kirjain tai numero).
Esimerkki:

Jotkut sanovat etteivät uskalla syöttää tällaiselle sivulle omaa henkilötunnustaan. Tämän ohjelman varsinainen tarkoitus on kuitenkin muiden ilmoittamien tunnusten tarkistaminen! Omaakin tunnusta saa toki kokeilla.

Y-tunnus

ALV-numero (VAT-tunnus)     EORI-numero     OVT-tunnus

Syötä tunnus / numero:

Y-tunnuksessa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusnumero.

Suomalaisessa ALV-numerossa on kirjaimet FI ja Y-tunnus ilman väliviivaa.

Suomalaisessa EORI-numerossa on kirjaimet FI ja Y-tunnus väliviivan kanssa.

Y-tunnuksesta muodostetussa OVT-tunnuksessa on vakio 0037, Y-tunnus ilman väliviivaa ja valinnaisesti organisaation osan tunnus 1..5 numeroa, esim. kustannuspaikka.

Ohjelmat eivät toimi koska selaimesi ei tue JavaScriptiä!
Sivu on ladattava uudelleen sen jälkeen kun JavaScriptin käyttö on sallittu.

Kansainvälinen tilinumero (IBAN)

Syötä IBAN:

IBAN muodostuu seuraavista osista:
 • Kaksikirjaiminen maakoodi (ISO 3166-1).
 • Kaksinumeroinen tarkiste.
 • BBAN-muodossa oleva kansallinen tilinumero, joka saa sisältää numeroita 0..9 ja isoja kirjaimia A..Z. Suomalaisen BBAN:in 1..3 ensimmäistä numeroa ovat pankin tai pankkiryhmän tunniste.
IBAN:in saa ryhmitellä välilyönneillä. Ohjelma tuntee IBAN-rekisterin maakoodia. Näiden lisäksi IBAN on epävirallisesti tai kokeellisesti käytössä yli 20 maassa, enimmäkseen Afrikassa.

Tällä ohjelmalla voit myös muuttaa vanhoja suomalaisia pankkitilien numeroita IBAN-muotoon. Syötä vanha tilinumero IBAN:in paikalle ja klikkaa "Tarkista". Ohjelma tekee vanhoille tilinumeroille tarkistuksia, jotka osittain perustuvat käytöstä poistuneisiin standardeihin, ja joista IBAN:in tarkistuksessa annetaan vain huomautus.

RF-viite

Syötä RF-viite:RF-viite muodostuu seuraavista osista:
 • Vakio RF.
 • Kaksinumeroinen tarkiste.
 • Viitteen sisältö, jossa saa olla numeroita 0..9 ja kirjaimia A..Z, enintään 21 merkkiä. Kotimaan maksuliikenteessä toistaiseksi 4..20 numeroa.
Tarkistetta lisätessäsi syötä vain viitteen sisältö. Viitteen saa ryhmitellä välilyönneillä. Siirtymäkaudella Finanssialan keskusliitto edellyttää, että kotimaan maksuliikenteessä käytettävän RF-viitteen sisältönä on perinteinen kotimainen pankkisiirron viitenumero. Valinnalla "Suomalainen viitenumero" ohjelma varmistaa, että RF-viite täyttää em. vaatimuksen. Jos lisäksi valitset kohdan "Suomalaisen viitenumeron tarkiste", ohjelma lisää kotimaisen viitenumeron tarkisteen ennen kuin se lisää RF-viitteen etuliitteen ja tarkisteen. Useita juoksevaan numeroon perustuvia suomalaisia viitenumeroita ja/tai niistä johdettuja RF-viitteitä voi tehdä yhdellä kertaa tällä ohjelmalla, monimutkaisempia RF-viitteitä taas tällä.
Suomalaisten pankkisiirron viitenumeroiden täydellinen katoaminen on vain ajan kysymys – uusien niitä käyttävien sovellusten tekeminen on joko hukkaan heitettyä työtä tai ovelaa rahastusta. Käytä RF-viitteitä; ne ovat myös paljon vähemmän herkkiä näppäilyvirheille.

Pankkisiirron viitenumero (suomalainen)

Syötä viitenumero:

Viitenumeron voi syöttää:
 • Ilman tarkistetta, 3..19 numeroa, jolloin tarkiste voidaan lisätä tässä.
 • Tarkisteen kanssa, 4..20 numeroa.
Etunollia ei oteta huomioon pituutta laskettaessa. Viitenumeron saa ryhmitellä välilyönneillä. Useita viitenumeroita voi tuottaa yhdellä kertaa tällä ohjelmalla. 01.12.2010 alkaen suomalaisten viitenumeroiden rinnalla käytetään kansainvälisiä RF-viitteitä.

Pankkiviivakoodi

Sisällön tarkistus ja analysointi

Erillisille pankkisiirron viitenumeroille, RF-viitteille ja
IBAN-tilinumeroille on tällä sivulla omat lomakkeensa!

Syötä 54 numeroa:

Viivakoodi voi olla virtuaalinen (leikepöydän kautta kopioitu) tai skannattu. Viivakoodin sisällön tulkinta:
Versionumero   
Saajan IBAN-tilinumero  
Summa  
Viitenumero  
Eräpäivä  
Esimerkki:

Ohjelmat eivät toimi koska selaimesi ei tue JavaScriptiä!
Sivu on ladattava uudelleen sen jälkeen kun JavaScriptin käyttö on sallittu.

Tuotekoodi (GS1, EAN, UCC, GTIN)

Syötä Tuotekoodi:
 

Ohjelma osaa tarkistaa seuraavat:
 • EAN-8
 • EAN-13 (ja standardin mukainen GLN)
 • UCC-12 (myös tiivistetty 8-numeroinen muoto)
 • EAN/UCC-14 (DUN-14, SCC-14)
 • SSCC-18 (SSCC)
Etunollat otetaan huomioon pituutta laskettaessa. Koodin saa ryhmitellä välilyönneillä.

Tällä ohjelmalla voit lisätä tarkisteen EAN- tai SSCC-koodiin, jossa on Suomen maatunnus 64.

ISBN-10     ISBN-13     ISSN-numero

Syötä ISBN tai ISSN:
 

ISBN:ssä on maa-/kielikoodi, kustantajakoodi, nimikkeen tunnus ja yksimerkkinen tarkiste. ISBN-13:ssa on lisäksi etuliite 978 tai 979. Muiden kuin etuliitteen ja tarkisteen pituudet vaihtelevat. Usein osat erotetaan väliviivoilla. ISBN:ssä on 10 tai 13 numeroa. ISBN-10:ssä tarkiste voi olla myös X.

ISSN-numerossa on neljä numeroa, väliviiva, kolme numeroa ja tarkiste, joka voi olla numero tai X-kirjain.

Ohjelmaa voi käyttää myös 979-alkuisten ISMN-numeroiden (ISMN-13) tarkistamiseen. Jos syöttötieto näyttää ISMN-10:ltä, se muutetaan ISMN-13:ksi tarkistusta varten (tarkiste ei riipu esitystavasta).

Tällä ohjelmalla voit lisätä tarkisteen ISBN-13:een, jossa on Suomen maakoodi 951 tai 952.

Ohjelmat eivät toimi koska selaimesi ei tue JavaScriptiä!
Sivu on ladattava uudelleen sen jälkeen kun JavaScriptin käyttö on sallittu.

Säännöllinen lauseke (Regular Expression)

Syötä lauseke:
Tai valitse:
Seuraavat neljä ohjelmaa eivät oletusarvoisesti tarkista syöttötiedon muotoa, mutta jos annat tässä säännöllisen lausekkeen, ohjelmat vertaavat syöttötietoa siihen ja antavat virheilmoituksen jos vastaavuutta ei löydy. Tämä on hyödyllistä jos toistuvasti tarkistetaan tunnisteita, joiden pitäisi noudattaa jotakin tiettyä muotoa.
 • Jos et ennestään tiedä, saat itse selvittää miten (JavaScriptin) säännöllisiä lausekkeita kirjoitetaan. Ohjeita. Valintalistassa on valmiina muutama vaihtoehto malliksi. Voin lisätä uusia pyydettäessä. Esimerkki (ei valintalistasta):
  ^[A-Z]{2}\d{4,8}-\d\d$
  joka tarkoittaa että tarkistettavassa tiedossa on oltava kaksi isoa kirjainta väliltä A..Z, numeroita 4..8 kpl, väliviiva ja vielä kaksi numeroa. Esimerkki vastaavasta syöttötiedosta:
  ER64138-95
  (Verhoeffin menetelmällä laskettu tarkiste 5, valittuna kirjainten käsittely ja mukana myös pituustarkiste 9). Huomaa että lauseketta ei rajata kauttaviivoilla, eikä kenoviivoja kahdenneta (monessa ohjelmointikielessä on tehtävä jompi kumpi).
 • Isot ja pienet kirjaimet A..Z ovat vertailussa eri merkkejä, ellet toisin valitse, vaikka ovatkin tarkistetta laskettaessa samanarvoisia.
 • Tarkistettaessa ohjelmat tekevät vertailun lausekkeeseen ennen tarkisteen tutkimista. Tarkistetta lisättäessä vertailu tapahtuu lisäyksen jälkeen; virhetilanteessa ohjelmat poistavat lisäämänsä tarkisteen.
 • Ohjelmapaketti tallettaa automaattisesti lausekkeen ja muut käyttäjän tekemät asetukset. Talletuksen voi tehdä myös yllä olevalla näppäimellä. Asetukset palautuvat seuraavassa istunnossa, jos tätä ei ole estetty selaimen asetuksia muuttamalla.

Luhnin moduli 10

Syötä merkkijono:
Kirjainten käsittely:

Tällä ohjelmalla voidaan tarkistaa mm. seuraavia: Tarkistettava tieto saa sisältää kaikkia tulostuvia 7-bittisiä merkkejä. Tarkistus kohdistuu vain numeroihin 0..9 ja valinnan mukaan kirjaimiin A..Z. Kirjainten käsittelyvaihtoehdot on selitetty ISIN:in ja CUSIP:in kuvauksessa. Ohjelma tarkistaa vain tarkistusnumeron, ei mahdollisia muita muotovirheitä, paitsi jos olet antanut säännöllisen lausekkeen.

Verhoeffin menetelmä

Syötä merkkijono:

Tarkistettava tieto saa sisältää kaikkia tulostuvia 7-bittisiä merkkejä. Tarkistus kohdistuu vain numeroihin 0..9 ja valinnan mukaan kirjaimiin A..Z. Etunollat vaikuttavat tarkisteeseen. Ohjelma tarkistaa vain tarkistusnumerot, ei mahdollisia muita muotovirheitä, paitsi jos olet antanut säännöllisen lausekkeen.

Kirjainten numeroarvot on selitetty täällä ja pituustarkistus-valinnan merkitys täällä. Pituuteen lasketaan mukaan vain tarkistettavat merkit ja tarkisteet.

Pelkkiä numeroita käytettäessä tämä on virheiden paljastamisessa tiettävästi toinen kahdesta parhaasta yksinumeroista tarkistetta käyttävästä menetelmästä (toinen on Dammin algoritmi). Jos tiedät jonkin käytössä olevan sovelluksen, ole ystävällinen ja ilmoita siitä minulle. Palautepainike on sivun lopussa.

Dammin algoritmi

Syötä merkkijono:

Tarkistettava tieto saa sisältää kaikkia tulostuvia 7-bittisiä merkkejä. Tarkistus kohdistuu vain numeroihin 0..9 ja valinnan mukaan kirjaimiin A..Z. Etunollat eivät vaikuta tarkisteeseen. Ohjelma tarkistaa vain tarkistusnumerot, ei mahdollisia muita muotovirheitä, paitsi jos olet antanut säännöllisen lausekkeen.

Kirjainten numeroarvot on selitetty täällä ja pituustarkistus-valinnan merkitys täällä. Pituuteen lasketaan mukaan vain tarkistettavat merkit – myös mahdolliset etunollat – ja tarkisteet.

Pelkkiä numeroita käytettäessä tämä on virheiden paljastamisessa tiettävästi toinen kahdesta parhaasta yksinumeroista tarkistetta käyttävästä menetelmästä (toinen on Verhoeffin menetelmä). Jos tiedät jonkin käytössä olevan sovelluksen, ole ystävällinen ja ilmoita siitä minulle. Palautepainike on sivun lopussa.

ISO 7064 Mod 11,10

Syötä merkkijono:
Kantaluku:

Tarkistettava tieto saa sisältää kaikkia tulostuvia 7-bittisiä merkkejä. Kantaluvusta riippuen tarkistus kohdistuu eri merkkeihin seuraavasti:
 • 10: Numerot 0..9
 • 16: Heksadesimaalinumerot 0..9 ja A..F
 • 26: Kirjaimet A..Z (ISO/IEC Mod 27,26)
 • 32: Numerot 0..9 ja kirjaimet A..V
 • 36: Numerot 0..9 ja kirjaimet A..Z
Valinnalla "Auto" ohjelma valitsee automaattisesti pienimmän sopivan kantaluvun. Joissakin hyvin harvinaisissa tilanteissa tästä voi seurata, että tarkistettavassa tiedossa oleva virhe jää havaitsematta.

Kantalukua 26 lukuun ottamatta etunollat vaikuttavat tarkisteeseen. Tarkiste kuuluu samaan merkkijoukkoon johon tarkistus kohdistuu. Ohjelma tarkistaa vain tarkisteen, ei mahdollisia muita muotovirheitä, paitsi jos olet antanut säännöllisen lausekkeen.

Ohjelmat eivät toimi koska selaimesi ei tue JavaScriptiä!
Sivu on ladattava uudelleen sen jälkeen kun JavaScriptin käyttö on sallittu.

Uusia tarkistuksia ja muita ominaisuuksia voidaan lisätä
tarpeen mukaan. Otan vastaan kehittämisehdotuksia.

TuataraMiksi tämän ohjelmapaketin nimi on Tuatara? Tarkisteiden tehtävä on varmistaa, että tiedot eivät muutu silloin kun niiden ei pitäisi muuttua. Tuatara on "elävä fossiili", joka ei ole muuttunut sataan miljoonaan vuoteen, joten sen tarkisteet ovat ilmeisesti kunnossa.

Maalauksen copyright © Elisa Vuori 2003, julkaistu tekijän luvalla.

Pyydän ilmoittamaan kaikista tähän sivuun liittyvistä ongelmista.

 
www.digits.net

free hit counter